PROGRAM

viac...

FÁZY

Viac...

PRÁCA

Viac...
 • "Základom úspechu liečby je priznať si bezmocnosť pred svojou závislosťou."
 • "Pamätaj, že zmeniť svoj názor a opraviť svoju chybu je väčší prejav slobody ,ako zotrvať v omyle."
  Marcus Aurelius
 • " Len cudzími očami možno vidieť svoje nedostatky."
  Čínske príslovie
 • "Keď si myslíš, že niekto sa pred tebou previnil, zabudni na to a odpusť. Spoznáš radosť z odpustenia."
 • " Život bez viery je podobný životu zvieraťa."
  Masmédiá  
 • Reportáž televízie JOJ
 • Reportáž televízie RTVS
 • Reportáž Rádia Regina RTVS
 • Reportáž televízie RTVS
 • Interview HN televízie
 • Reportáže z Komunity Ľudovítov - Poloma